Համեցէք/ Bienvenue/ Welcome

Գլխաւոր Մուտք/Entrée Principale/Main Entrance

Դիմատետրի վրայ _ sur/on Facebook : https://www.facebook.com/Blog-H-368796210632940

Յօդուածներ / Articles

. Յօդուածներ / Ընդհանուր Գրացանկ

--- Ենթագրացանկեր, հիմնական թեմաներու բաժանումով
(ոչ մէկը ամբողջական է. յաւելումները կը կատարուին պարբերաբար) ՝
1) Սփիւռք
2) Հայկական Հարց 
3) «ՀըԴաՀի՜ւն » 
4) ԼիւնՏիւնՊէ 
5) Դէպի Երկի՛ր 
6) Ի Յուշ
7) Շ...

. Articles (FR) / Index

. Articles (EN) / Index

Գիրքեր / Livres

. Artsakh TV, հարցազրոյց (Video)

. Անփոխադարձ, Ալպաթրոս Հրատարակութիւն, Մոնթրէալ, 1995

Անվերադարձ, Ալպաթրոս Հրատարակութիւն/Նարեկացի Արուեստի Միութիւն, Ստեփանակերտ, 2010

Շ , Ալպաթրոս Հրատարակութիւն/ Ն.Ա.Մ., Ստեփանակերտ, 2013

Դէպի Ժողով, Ալպաթրոս Հրատարակութիւն, Երեւան, 2016

Opération Torréfaction, Éditions de l’Albatros, Montréal, 1992

Արցախեան Առաքելութիւն / Mission in Artsakh

. «Արամ Մանուկեան» մանկապատանեկան Ճամբար

. «Aram Manoukian» Summer Camp

. Artsakh TV, «Շուշի»հաղորդում, 2018 (14րդ տարի) (Video)

Հարցազրոյցներ / Interviews

. «Նիկոլ Փաշինյանի անպարագիծ նպատակները, ներարկած պատրանքները, եւ …» – 03 Մայիս 2018 ՝

. Երեւանի սրճարաններէն՝ Արցախ – 15.03.2019

Համացանցային  Գործունէութիւն/ Cybermilitantisme / Cyberactivism

. Գրառումներ

. Messages

. Posts

* * * * *

(Դիմատետրի վրայ _sur/on Facebook : https://www.facebook.com/Blog-H-368796210632940 )

Այս կայքում հրատարակուած որեւէ յօդուած կամ գրութիւն արտատպելը, համացանցային այլ կայքէջի վրայ եւ/կամ տպագիր հրատարակութեան մէջ տեղադրելը՝  արտօնուած են,  անվճար,  այն պայմանով որ՝ այդ կատարուի տուեալ յօդուածի լրիւ ամբողջութեամբ, առանց որեւէ կրճատումի, ու նաեւ, նշելով նրա այս սկզբնաղբիւրը, համացանցային նախնական հասցէն: Այս արտօնութիւնը ենթակայ է չեղարկումի, եթէ այդ ուղղութեամբ հանդիսանան հիմնաւորուած պատճառներ:

Վերոնշեալ պայմանական արտօնութեան բացառութեամբ՝

Հեղինակային Իրաւունքները բացարձակապէս վերապահուած / © Հայդուկ Շամլեան, սկսեալ իւրաքանչիւր հրատարակուած գրութեան յօրինումի սկզբնական թուականէն:     Առանց թոյլատրութեան այս նիւթի գործածութիւնը եւ/կամ ընդօրինակութիւնը, առանց այս Կայքի  հեղինակին եւ/կամ իրաւատիրոջ բացայայտ եւ գրաւոր արտօնութեան, խստիւ արգիլուած են:     Հաւատարիմ հատուածներ եւ ե-կապեր հնարաւոր է օգտագործել, պայմանաւ որ այդպէս կատարուի առանց որեւէ աղաւաղումի, եւ պայմանաւ որ լրիւ, յստակ եւ բացայայտ կերպով նշուի որ անոնք կը պատկանին այս Կայքի  հեղինակին եւ/կամ իրաւատիրոջ:     Այն պարագային որ հատուած մը կ’օգտագործուի, այս Կայքի  հեղինակին եւ/կամ իրաւատիրոջ լրիւ, յստակ եւ բացայայտ նշումին յաւելեալ, սոյն հատուածին հետ միասին, անհրաժեշտ է որ յստակ կերպով նշուի նաեւ ե-կապը այն լրիւ ու ամբողջական գրութեան որմէ փոխ առնուած է հատուածը:    Այս Կայքի որեւէ էջը դիտելով, կը համարուի որ այցելուն կամ ընթերցողը կ’ընդունին յարգել վերոնշեալ բոլոր պայմանները, որոնք առանց այդ հաւանութեան ալ ամէն պարագայի լիովին ի զօրու եւ կիրառելի են, Օրէնքի հիման վրայ:

COPYRIGHT formally reserved / © Haytoug Chamlian, starting on the initial date of creation and/or publication of each writing.     Unauthorized use and/or duplication of this material, without express and written permission from this site’s author and/or owner, are strictly prohibited.     Faithful excerpts and links may be used, provided that it is done so without any alteration whatsoever, and at the condition that full, clear and explicit credit is given to this site’s author and/or owner.     In the event that an excerpt is used, in addition to the full, clear credit given to this site’s author and/or owner, the link to the full and integral writing from which said excerpt is borrowed must be clearly indicated, along with such excerpt.    By the act of viewing any page of this site, the visitor or reader is deemed to have accepted to abide by the aforesaid conditions, which, even without such a consent, are fully in force and enforceable, by virtue of the Law.