«Վաթիքանի Սոխակ»ին նորագոյն գեղգեղանքը

Միքայել Մինասյանը Հայաստանի Հանրապետութեան նախկին դեսպանը եղած է, Վաթիքանի մէջ: Նաեւ, փափկասուն փեսան է ՀՀ երրորդ նախագահ, կեղծ ղարաբաղցի՝ Սերժ Սարգսյանին:

Պարբերաբար, Համացանցին վրայ, Մինասյանը… բաներ կը ներկայացնէ: Որպէս գայթակղեցուցիչ բացայայտումներ:

* * * * *

Ըստ վերոնշեալ անձի ցարդ վերջին հաղորդումին ՝

ա. Հայաստնի Ազգային Ժողովի  այժմու նախագահը, Արարատ Միրզոյան, սկզբնապէս եղած է Թուրքիոյ գործակալ:

Հայաստանի Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութիւնը (= KGBի ժառանգորդը՝ յետ-խորհրդային Հայաստանի մէջ. որ մանաւանդ վերջերս, ամէ՜ն բանով կը զբաղուի, բացի ըստ երեւոյթին… Ազգային Անվտանգութեամբ) բռնած է այդ Արարատ արարածը, որպէս այդ, որպէս Թուրքիոյ լրտես՝ Հայաստանի մէջ:

Ապա, իրեն ըսած են՝ ուրեմն ահա, քեզ բռնեցինք: Հիմա ունիս երկու այլընտրանք: Կամ՝ մնացեալ կեանքիդ մեծ մասը կ’անցկացնես բանտին մէջ, կամ՝ կը մնաս Թուրքիոյ գործակալ, բայց ձեւականօրէն միայն. մինչ իրականութեան մէջ, այսուհետեւ, կը դառնաս մեր գործակալը: Այլ խօսքով, կը դառնաս « double-agent ». իբրեւ թէ կը շարունակես աշխատիլ Թուրքիոյ համար, բայց Հայաստանի լրտեսը կը դառնաս, Թուրքիոյ մօտ:

Որպէս այս սակարկութեան հետեւանք՝

բ. Հայաստանի Ազգային Ժողովի  այժմու նախագահը, Արարատ Միրզոյան, կը դառնայ ՀՀ Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութեան պաշտօնեայ: ԱԱԾ գործակալ:

* * * * *

. Վերոգրեալ բ. կէտի կապակցութեամբ, Միքայել Մինասյանը՝ լուրջ եւ բաւարարաչափ փաստ ներկայացուց:

Այդ ծանր եւ ուժեղ փաստն է՝ Միրզոյանի ձեռքով գրուած եւ ստորագրուած, վաւերաթուղթ մը: 2007 թուակիր:

Ասիկա՝ կարգին փաստ է:

Նշենք որ հակառակ կողմը չուրացաւ փաստաթուղթին գոյութիւնն ու իրականութիւնը, եւ չընդառաջեց Մինասյանի օրինական մարտահրաւէրին, զայն ենթարկելու՝ փորձաքննութեան:

. Սակայն վերոգրեալ ա. կէտին կապակցութեամբ, ունինք միայն ու միայն՝ Վաթիքանի Փեսային խօսքերը: Ինչ որ՝ կարելի չէ իսկ փաստ համարել: Որովհետեւ իր ուղղակի վկայութիւնը իսկ չէ, այլ՝ ուրիշներու կարծեցեալ ըսածներին, յաջորդական կարգի արտայայտումը իր կողմէ:

* * * * *

Ուրեմն այսպէս, այն իրողութիւնը որ լրջօրէն հաստատուեցաւ, այն է որ՝ 2007ին, Հայաստանի խորհրդարանի այժմու նախագահը դարձած է ՀՀ ԱԱԾ-ին գործակալ: cf. վերոգրեալ բ. կէտ

Սակայն այս խնդիրը մէջտեղ ելլելէն ի վեր, նիւթին վերաբերող ամբողջ աղմուկը կեդրոնացած է՝ վերոգրեալ ա. կէտին վրայ:

Ակամ, եկէք լրիւ մէկդի դնենք նիւթին այդ երեսը, այդ բաժինը: Մինչեւ որ, թերեւս, Վաթիքանի Բլբուլը ընդունելի փաստեր ներկայացնէ, նաեւ այդ ուղղութեամբ: Մինչ այդ, այստեղ մոռնանք նիւթին թրքական երեսը:

Բացառապէս ու միայն՝ վերոյիշեալ բ. կէտին մէջ պարզուած, փաստուած տուեալը, առա՛նց ա. կէտին, անկախաբար ա. կէտէն, բնական բա՞ն մը է ?!!

Կարծես թէ, հէ՜չ, խնդիրը միայն այդ թրքական angle-ն է: Մոռնա՛նք պապամ այդ կէտը, այստեղ:

Ո՞րմէկ տեսանկիւնէն, ի՞նչ տրամաբանութեամբ, ո՞վ, կրնայ նորմալ համարել որ Հայաստանի Ազգային Ժողովի այժմու նախագահը, Արարատ Միրզոյանը՝ 2007ին թուականին, դարձած է Հայաստանի արդի KGB-ին գործակալը…

Կը խօսինք կոր այն մարդուն մասին, որ Փաշինյանին աջ բազուկներէն մէկն  է (հա, բազմաթիւ թեւեր ունի չաստուածային Փաշինյանը… Հայութեան նազելի Durgā -ն է…)

Հիմա, ի՞նչ հասկնանք…

Գլուխնիս ո՞րմէկ պատին զարնենք: Յուսալով որ այդ հարուածին շնորհիւ, մի քանի ժամ կը մարինք, կ’անջատուինք չարչարանքէն, քիչ մը կը դադրինք մտածելէ այս դաժան նիւթերուն մասին:

Պէտք է հասկնանք որ, 2018-ի գարնան տեղի ունեցած յեղափոխութեան ետին՝ Հայաստանի Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութի՞ւնն էր… Կամ, այդ Ծառայութեան մէջ, ինչ-որ աւելի ընդյատակեայ, մթին հատուա՞ծ մը: Որո՞ւ հաշւոյն…

Յետոյ կայ ժամանակագրական ուրիշ հարցականներ:

Խնդրոյ առարկայ քէսթէնքէլլէն, ՀՀ ԱԱԾին անդամ դարձեր է՝ 2007-ին: Ձեռագիր փաստը ստորագրուած է Նոյեմբեր 2007-ին:

Լաւ, ըսենք որ այդ մասին չեն տեղեկացուցած նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ այդ թուականէն մի քանի ամիսներ ետք, պիտի վերջ գտնէր անոր նախագահութեան բնական տեւողութիւնը, եւ ան, օրինապէս, չէր կրնար դարձեալ ընտրուիլ նախագահ:

Բայց, Սերժ Սարգսյա՞նը…

Նոյեմբեր 2007-ին, Փաշինյանին մարդուկը, 2018-յեղափոխութեան կարկառուն դէմքերէն մէկը, ՀՀ ԱԱԾի գործակալ կը դառնայ: Անկէ ետք, տասը տարիներ շարունակ, Սերժ Սարգսյանը ՀՀ նախագահն էր, եւ ինք չէ՞ր գիտեր, չունէ՞ր այդ տեղեկութիւնը:

Եթէ գիտէր, ինչո՞ւ միայն այսօր է, որ իր փեսան մէջտեղ հանեց այդ փաստացի տեղեկութիւնը:

Եթէ չէր գիտեր, ուրեմն ի՞նչ ճ**րիս նախագահն էր: Հայաստանի պէս, Հայաստանի վիճակին մէջ, երկրի մը մէջ:

Ի դէպ, Նոյեմբեր 2007-ին է որ ուրեմն, Փաշինյանի յեղափոխական տեղակալը, կը դառնայ ՀՀ ԱԱԾ գործակալ:

Ի՞նչ է ուրեմն իր դերակատարութիւնը՝ Փետրուար 2008ի, ԼՏՊի եւ Փաշինյանի ձեռնարկած եւ ղեկավարած՝ պետական յեղաշրջման արիւնալի փորձին ժամանակ…

* * * * *

Հիմա միայն, վերադառնանք վերոյիշեալ ա. կէտին: Ի տարբերութիւն նախորդ քննարկումին՝ որպէս ոչ թէ փաստացի, այլ վարկածային վերլուծում:

Ուրեմն, ը՛ստ Սերժ Սարգսյանի փեսային, իրողական տուեալ մըն է որ՝ Փաշինյանի հինգերրորդ աջ ձեռքին վեցերորդ մատը՝ Թուրքիոյ գործակալը եղած է: Եւ ՀՀ ԱԱԾ-ն այդ իրողութիւնը բացայայտած է՝ 2007-ին:

Աւելին, ըստ Վաթիքանի Քանարիյին, Փաշինյանի երրորդ ձախ ոտքին ութերորդ մատը (խիստ կարեւոր եւ օգտաշատ մասնիկ մը, խմբակցութեան մը համար որ կը կոչուի՝ «Իմ Քայլը»…), յեղափոխութենէն առա՛ջ իսկ՝ ՀՀ խորհրդարանի անդամ ընտրուած անձը, որ յեղափոխութենէն ետք ալ, դարձաւ սոյն խորհրդարանի նախագահ, խորքին մէջ, ԱԱԾին խաբեց, Հայաստանին ծառայող double-agent չդարձաւ, այլ միայն ձեւացուց որ այդպէս դարձաւ, մինչ կը շարունակէր սպասարկել թրքական պետութեան:

Այդ պարագային, մինչեւ այսօր, Արցախի եւ հազարաւոր կեանքերու կորուստէն ետք, Սերժ Սարգսյանը չէ՞ր գիտեր այդ մասին: Մինչ ան, երկրին գերագոյն ղեկավարն էր՝ Մարտ 2008-էն մինչեւ Մայիս 2018:

Եթէ գիտէր, ինչպէ՞ս թոյլ տուաւ որ թուրքիոյ գործակալը, 2017-ին, դառնայ ՀՀ ԱԺի անդամ, յետոյ ալ՝ երկիրը եւ պետութիւնը յանձնեց խմբակի մը, որու պարագլուխներէն մէկն էր, նոյն այդ Թուրքիոյ գործակալը:

Իսկ եթէ չէր գիտեր… ուալլա… աւելի՛ գէշ:

Նաեւ, ինչո՞ւ միայն հիմա է, որ իր փեսան կը կատարէ այս բացայայտումը… Երբ որ արդէն բանը բանէն անցա՜ւ… Արցախը արդէն կորսնցուցինք…

Մի քանի շաբաթ ալ թող սպասէր, ի՞նչ ա եղել…

* * * * *

Ի դէպ, վերոյիշեալ փաստաթուղթին «հոսումը», ամենայն հաւանականութեամբ, Արթուր Վանեցեանի հեղինակութեամբ է: ԱԱԾի այն նախկին տնօրէնը, որ Փաշինյանը նշանակեց: Եւ որ հիմա մաս կը կազմէ այն խմբակցութեան, որու նպատակն է երկիրը փրկել… Փաշինյանը ճամբելով:

Լաւ… Իսկ ի՞նքը, երբուընէ ի վեր է, որ գիտեր այդ ամէնը…

2018-ի գարնա՞ն… Չէ, անկէ ետք, երբ որ Փաշինյանին ԱԱԾ տնօրէ՞նը դարձաւ… կամ ալ չէ՜, կեցիր, ինքը այս ամէնու տեղեկացաւ, միայն այն օրը, երբ  որ Ալիեւը Շուշի այցելեց…

* * * * *

Եւ այսպէս, մէկը միւսէն աւելի դաժան հարցականներ: Որոնք հանելուկային կրնան թուիլ, բայց ինչ որ ալ ըլլան հնարաւոր պատասխանները, բոլորն ալ՝ ահաւո՛ր են: 

Կը մնայ միայն մէկ ստոյգ իրականութիւն՝ կորսնցուցինք բազմահազար կեանքեր, եւ Արցախը:

Ինչ որ ուզէք ըսէ՜ք, յօրինեցէք, դեռ հնարեցէք եւ քարոզեցէք: Մահացո՛ւ հարուած է, որ Հայ Ազգը ստացաւ:

Սակայն 21դ դարու Հայոց Մեծ Աղէտը, տակաւին չէ վերջացած իսկ:

Հոծ խաւարներուն մէջ, դեռ կը շարունակուի մեր անկումը:

Այս Անդունդին յատակը – եթէ կայ… -, տակաւին չի երեւում:

Ամէ՛ն ինչ՝ սուտ էր, ուրեմն: Կեղծ, շինծու, արուեստական: Ֆէյք:

Այսքան ալ կ’ըլլայ մը եղեր, եահօ…

Մ. Հայդուկ Շամլեան

17 Յունուար 2021

Յ.Գ.  Պետրոս Դուրեանը թող ներէ զիս, այս յօդուածին վերնագրին համար: Սակայն սոխակի մի քանի տեսակներ կան: Սկիւտարի սոխակը գեղեցիկ ու ազնուական տեսակն է: Մինչ վերեւ, խօսքը common nightingale-ի մասին է:

Յ.Գ. 2 / 27.01.2021 ՝ 2007-ն ճիշդ այն տարին է, երբ Փաշինյանը դուրս ելաւ խմբագիր-լրագրողի իր կերպարէն, եւ դարձաւ – բացայայտ – քաղաքական գործիչ: Եւ 2008-ին, ԼՏՊ-ի կողքին, նա ղեկավարեց պետական յեղաշրջման առաջին փորձ մը – զորս սակայն այն անգամ, ձախողեցաւ – :

Վատիկանի Սոխակին վերոյիշեալ բացայայտումին հաստատ ու փաստացի բաժինը այն է, որ՝ Արարատ Միրզոյանը ԱԱԾի գործակալ է: 2007-էն սկսեալ…:

Իսկ Հայաստանի ԱԱԾ-ն Ռուսաստանի ԱԴԾ-ին շրջանային մասնաճիւղերէն մէկն է: Նախկին KGB-ի յետ-խորհրդային վերակազմակերպութեամբ, նոր անուանումներով:

Վերոնշեալ իրողութեանց եւ ժամանակագրութեան լոյսին տակ, շատ դժուար է չմտածելը թէ՝ Փաշինյանը մէջտեղ բերողը, վարչապետ կարգողը, ու մինչեւ հիմա այդ պաշտօնին վրայ պահել ուզողը՝ Ռուսաստանն է: Եւ որ պարբերաբար յայտնուող, որեւէ իբրեւ թէ հակառակ նշան այդ ուղղութեամբ, պարզապէս կինո է: Բնորոշ վարպետութեամբ:

Այս պարագային, թող աւելորդ տեղը չյոգնին Հայաստանի ընդդիմադիրները:

Այն պահին երբ, Մոսկուայի համար, վերջ կը գտնէ Փաշինյանի եւ նրա վարչակարգի օգտակարութիւնը, այդ ժամանակ արդէն «Հայաստան»ի մէջ տեղի կ’ունենայ յաջորդ իշխանափոխութիւնը, նոյնպէս ըստ Ամմօ Փութինի վեհագոյն կամքին:


Ծընգըլը-մընգըլը, ծի՜վծի՜վ, ծիվ, ծիվ, ծի՛վ
Ենթա-գրացանկ / Սփիւռք 
Ենթա-գրացանկ / Հայկական Հարց 
Ենթա-գրացանկ / Հըդահիւն 
Ենթա-գրացանկ/ Շուշի...

Ընդհանուր Գրացանկ

Գլխաւոր Մուտք