Մշտապէս իւղոտուած հողմացոյցները…

Թէ՝ Հայաստանի պետական յեղաշրջման ընթացքին, թէ՝ անկէ ետք – եւ մինչեւ իսկ օրերս -, Արցախի մէջ, «յեղափոխական» կեցուածքներ ունեցող անձերի պարագային, շշմեցուցիչ է քանակը անոնց, որոնք նախկին իշխանութիւնների վախտը, երկար տարիներ շարունակ, իրենց հանգիստ կեանքերը վայելած են – ինչպէս նաեւ իրենց անմիջական ընտանիքի անդամները -, շնորհիւ նախկին վարչակարգերի հետ սերտօրէն կապակցուած իրենց հաճելի աշխատանքին, հասոյթաբեր եւ դիւրին գործերուն, եսը շոյող տիտղոսներուն, այլազան անսովոր առաւելութիւններուն եւ առանձնաշնորհումներուն:

Խօսքը դեռ անոնց մասին չէ, որոնք ձախող մեղրալուսինէ մը ետք է միայն որ դարձած են թունդ ժողովրդավարականներ, Մարդկային Գերագոյն Իրաւունքների ինքնուրաց պաշտպաններ, յանուն Վեհագոյն Ճշմարտութեան եւ Բացարձակ Արդարութեան՝ խրոխտ նուիրեալներ, պիլմէմնէ. որոնք սակայն իրենց իշխանապաշտ առանձնաշնորները որոշ պահի մը կորսնցուած են, պարզապէս քանի որ մէկը իրենցմէ աւելի ճարպիկ գտնուելով, իրենց տեղը առած է: Ասոնք, գոնէ անհատական ոխի, անձնական վրէժխնդրութեան մեղմացուցիչ պարագան ունին:

Չէ, այստեղ կ’ակնարկեմ այդ վերոնշեալ միւսներուն, այդ աւելի-ճարպիկներուն, եւ մանաւանդ անոնց որոնք երբեւիցէ, տասը, քսան կամ երեսուն տարիներէ ի վեր, որեւէ խնդիր չեն ունեցած նախկին իշխանութիւններուն հետ – այլ, ընդհակառակն՝ նախկին իշխանութիւններու շնորհիւ, դասաւորած են իրենց հանգի՜ստ ու անհոգ կեանքերը -, եւ որոնք, հենց որ քամիի ուղղութիւնը փոխուեցաւ – կամ իրենք, այդպէս համարեցին -, դարձան յանկարծ մաքրամաքուր, առաքինի, արդարատենչ, եւ Մասամբք Նորին: Ի դէպ, այդ նիւթին մէջ կը մտնեն նաեւ Դասական Սփիւռքի մեծաթիւ հայեր:

Ասոնց բոլորէն շատերը, անձնապէս կը ճանչնամ: Օր մը, անուանապէս ալ կը խօսինք… Հաստատ, բացայայտ, անհերքելի տուեալներով: Մնացեալներու պարագային ալ, շատ հեշտօրէն կարելի է ստուգել, որ այդպէս էր եւ է:

Հայաստանի պարագային, գոնէ, այդ տեսակները շիտակ հասկցան թէ, այդ պահին որմէկ կողմն էր փչում քամին:

Արցախի պարագային սակայն, հաշիւը կարծես ծուռ պիտի ելլէ:

Ոչինչ, երբ որ պահը գայ, բոլորն ալ նորէն դարձի կու գան, եւ ոմանք իրենց ապահով տեղերը դարձեալ կը գտնեն, օրուայ իշխանութեան շուքին տակ: Աւելի ճիշդը՝ արեւին ներքոյ:

Գլխպատոյտի խնդիր վաբշե չունեն, այդ տեսակները:

Մնացեալներուս գլուխն է որ կը դառնայ, զիրենք միայն դիտելով արդէն:

Մ. Հայդուկ Շամլեան

01 Ապրիլ 2020

Յ.Գ./այժմէականացում_Դեկտեմբեր 2020՝ դժբախտաբար, Արցախի պարագային ալ ամէն բան ծուռ գնաց: Անասելի վնասներով եւ կորուստներով:

էհ հիմա, ո՞ր կողմ…

Վերադարձ դէպի Գլխաւոր Մուտք