Դատաւորը մերկ է

Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրական Դատարանի մէջ վերջերս տեղաւորուեցաւ անձ մը, որու վերաբերեալ, այս մասնայատուկ նիւթին մէջ, հիմնական եւ էական խնդիրը՝ իր անատակութիւնն է: Իրաւաբանական հմտութեան եւ կարողութիւնների, բովանդակային ըմբռնողութեան՝ ափսոսալի սահմանափակումները:

Իր մասնագիտական մակարդակը չափազանցօրէն գերագնահատուած է: Նա այն  տեսակի փաստաբաններից է (որոնց քանակը բարեբախտաբար նշանակալից չէ, որեւէ երկրի մէջ), որոնք շա՜տ են խօսում, քիչ աշխատում: Դատարկ ու անիմաստ բաներ են ասում,  դիտմամբ «մթին» լեզուով, արուեստականօրէն իբրեւ թէ բարդ դարձուածքներով, յաջողելով այդպէս ոմանց մօտ այն տպաւորութիւնը, պատրանքը ստեղծելու թէ՝ խորունկ ու խոհեմ, շատ իմաստուն բաներ են ասում:

Այսինքն, այժմու վարչակարգի քաղաքական շահերի եւ կուսակցական ցանկութիւնների տեսանկիւնի՛ց անգամ, այս անձը իրե՛նց համար իսկ՝ սխալ անձն էր, տեղաւորելու համար այդ դիրքին վրայ: Երեւի իրենց մօտ ալ յաջողած է գոյացնել վերեւ նկարագրուած պատրանքը…

Մարդը բացառիկ քաղաքական գործիչ է, ըսելիք չկայ: Սակայն ափսոս՝ միջինից ցածր մակարդակի օրէնսգէտ:

Պիտի պարզեմ երկու ծայրագոյն օրինակներ, որպէս ապացոյց եւ հիմնաւորում՝ վերոնշեալ հաստատումներուն: 

*******

 1)   2014-ի ամառը, Տավուշի շրջանի մէջ հովիւ մը, իր էշուն վրայ, ճամբան կորսնցուց, եւ անցաւ սահմանագծի միւս կողմը: Կարեն Պետրոսյան:

Ազրպէյճանցիները զինք բռնեցին, օրերով չարչարեցին: Բանտին մէջ մեռաւ:

Նիւթը ներկայացուեցաւ Մարդկային Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարան:

Սակայն այդ դատական գործընթացը որեւէ տեղ չհասաւ: Առանց դատավարութեան, կանխահաս կերպով վերջ գտաւ, դուրս շպրտուեցաւ սոյն Դատարանէն:

Ինչո՞ւ:

Որովհետեւ, յանուն զոհի իրաւայաջորդին դատը բացող եւ ստանձնող փաստաբանը իր գործը չկատարեց:

Անհրաժեշտ, տարրական փաստաթուղթեր, չներկայացուց:

Դատարանը իրեն յիշեցուց իսկ որ պէտք է իր նուազագոյն գործը կատարէ, եթէ ոչ՝ գործընթացը պիտի դադրի: Նորէն բան չըրաւ:

Հետեւաբար, դատական դիմումը վերջ գտաւ: Հայ հովիւը ծեծի տակ սպաննուեցաւ, եւ Ազրպէյճանը հանգի՜ստ խուսափեցաւ որեւէ օրինական հետեւանքէ: Քանի որ հայ փաստաբանը իր գործը չկատարած:

Արդէն վստահաբար կռահեցիք, այդ փաստաբանը այն աձն է որ վերջերս, Օրէնքի Գերակայութեան եւ Հայաստանի Սահմանադրութեան ակնյայտ եւ կոպիտ խախտումներով, այժմու վարչակարգի կողմէ տեղաւորուեցաւ ՀՀ Սահմանադրական Դատարանին մէջ:

Ահա՝

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159511

 «On 29 October 2014 the applicant’s representative informed the Court that, as several investigative measures in Armenia, including a forensic medical examination, were being conducted but had not yet been completed, it was not possible, at that moment, to submit a completed application form with relevant annexes.  These documents would instead be sent to the Court as soon as they were available.

No further correspondence having been forthcoming since 29 October 2014, and having regard to the handover of the applicant’s son’s body on 10 October 2014, the Court, by a letter of 30 June 2015, requested the applicant’s representative to state whether the applicant maintained his application. If so, he was instructed to submit the completed application form by 24 July 2015.

No response has been received to the Court’s letter. 

[Ուրեմն, դատը բացուելէն 15 ամիսներ ետք, դատարանի յիշեցում-ազդարարութենէն 13 ամսիներ ետք՝ ոչինչ: Փաստաբանը ոչ մի բան չի անում: ]

The Court considers that, in these circumstances, the applicant may be regarded as no longer wishing to pursue his application,

For these reasons, the Court, unanimously,

Decides to strike the application out of its list of cases.»

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159511

*******

 2)  Դարձեալ ՄԻԵԴ-ին առջեւ, այս նոյն իրաւաբանը ծանր եւ կրկնակի բացթողումներ ցուցաբերած է… Լեւոն Տէր-Պետրոսյան vs Armenia թղթածրարին մէջ ! Որպէս ԼՏՊի իսկ փաստաբանը !!

 Ահա, դատավճիռը՝ https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192653  

Խնդրեմ, կարդացէք թիւ 44 պարբերութիւնը՝

44. The applicant did not reply to the Government’s submissions, having failed to submit his observations in due time.

 “failed to submit his observations in due time”…

 Չվերջացաւ…

Հաճեցէք հիմա ել կարդալ վերոնշեալ դատավճիռի թիւ 51 պարբերութիւնը, դատավարութեան մի այլ հիմնական կէտի կապակցութեամբ:

Նորէն՝

51. The applicant did not reply to the Government’s submissions, having failed to submit his observations in due time.

Շարունակենք…՝

71. The applicant did not duly submit a claim for just satisfaction in accordance with the requirements of Rule 60 of the Rules of Court. Accordingly, the Court considers that there is no call to award him any sum on that account.

*******

Այսպէս, այս անձը փաստաբանական ծանր ու կոպիտ սխալներ է կատարել,  մասնագիտական շշմեցուցիչ թերացումներ է յայտնաբերել, Մարդկային Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի առջեւ, բազմաթիւ էական կէտերի կապակցութեամբ, թէ՛ որպէս թրքական չարչարանքի տակ սպաննուած հայ հովիւի հայրիկին օրինական ներկայացուցիչը, եւ թէ՛ որպէս Լեւոն Տէր-Պետրոսյանի փաստաբանը իսկ:

Եւ Հայաստանի նոր վարչակարգին համար, այս անձը օրէնսգէտ հանճար մըն է, որ պիտի դարմանէ պետութեան էական բաղադրիչ՝ դատական իշխանութիւնը: Ի գին ամէն բանի:

Արդարեւ,

ա.  Կառավարութիւնը եւ Խորհրդարանի իր զանգուածային խմբակցութիւնը պարտադրեցին որ Հայաստանի Նախագահը այս թեկնածուն առաջադրէ, առանց իսկ որ կատարուի վերջինիս վիճակուող քննարկման տարրական գործընթացը: Մերժելէ ետք կանոնաւոր կերպով անոր ներկայացուցած երկու այլ թեկնածուները, որոնց մասնագիտական մակարդակը անհամեմատօրէն աւելի բարձր էր, սակայն խեղճերուն անսրբագրելի թերութիւնը այն էր որ իրենք միայն Օրէնքով հետաքրքրուած էին, քաղաքական գործիչներ չէին:

բ.    Ըստ ՀՀ Սահմանադրութեան, այդ պաշտօնին նախապէս մերժուած թեկնածու մը կարելի չէ նորէն ներկայացնել որպէս նոյն պաշտօնին թեկնածու: Ինչ որ էր պարագան, այս անձին:

գ.  Իսկ իր պաշտօնը ստանձնելու պահին իսկ, ան ունեցաւ իսկապէս ապշեցուցիչ ելոյթ մը, որ ոչ միայն յաւելեալ, ցայտուն փաստ մըն է իր մասնագիտական բացթողումներուն, այլ նաեւ համազօր է Սահմանադրական Կարգի տապալման փորձի, եւ այդ պատճառով իսկ պէտք է որ ան դուրս ելլէ Սահմանադրական Դատարանէն, եւ կրնայ նոյնիսկ ենթարկուիլ քրէական հետապնդումի:

Սակայն բնաւ մտահոգուելու պատճառ չունի: Քանզի Հայաստանի մասին է խօսքը…

 Մ. Հայդուկ Շամլեան

(  Գանատայում ուսանած եւ գործող իրաւաբան, երեսուն տարիներէ ի վեր: Այսինքն՝ աւելի երկար ժամանակ, քան այժմու Հայաստանի լրիւ գոյութիւնը:  )

27.06.2019

Յ.Գ. / 16.07.2020 ՝  ՀՀ Սահմանադրական Դատարանի վերաբերեալ այդ – մի այլ անիմաստ, անվերջանալի – խնդրին մէջ ալ, զորս ամէն դէպքում զուտ ժամանակի կորուստ եւ ուժերի մսխում է, իրենց համար, հետզհետէ յստակացաւ որ Փաշինյանն ու իր վարչակարգը զոհը հանդիսացան Պարոն Վահե Գրիգորյանին: Քանզի իրենց մէջ ոեւէ մէկը չնկատեց – կամ չհամարձակեցաւ բարձրաձայնել -, թէ, ոչ թէ թագաւորը, այլ… «դատաւորը մերկ է» :

Զինք անձնապէս չեմ ճանչնար, սակայն ես պատրաստ եմ ընդունելու որ Պարոն Գրիգորյանը՝ լաւ ու բարի, շնորհքով մարդ է: Այդպէս կ’երեւայ: Հեռուէն դիտելով, թւում է թէ նա, անձնական կեանքի մէջ, հաւանաբար հաճելի ու համակրելի անձ է: Սիրով հետը կը նստէի, բիվա մը խմելու:

Սակայն այնուհանդերձ, նա ընդունակ ու ատակ չէ՝ Սահմանադրական Դատարանի անդամ լինելու: Թէ, այժմու անդամները լաւն են, լաւը չեն, այդ չէ խնդիրը: Լաւը չե՛ն, ասենք, դաւայ: Սակայն ո՞ւր է բարելաւումը, ո՞ւր է, շնորհիւ Յեղափոխութեան՝ Օրէնքի Գերակայութեան տարրական հաստատումը Հայաստանի մէջ, եթէ ՍԴ-ն դարձեալ պիտի լեցուի կառավարութեան սպասարկող, հիմնականօրէն քաղաքական գործիչներով:

Իսկ – նախագահին զատած ու առաջարկած միւս, հմուտ թեկնածուների մերժումէն ետք, առաւել՝ սահմանադրական կոպիտ սայթաքումով (նախապէս մերժուած թեկնածուի՝ երկրորդ առաջադրում…  ) – , իշխանութեան այդտեղ տեղաւորած այս առաջին քաղաքական գործակալի նախադէպը նկատի ունենալով, նաեւ բացայայտ է որ վարչակարգին համար կարեւոր չէ, թէ երկրի դատական գերագոյն ատեանում, պիտի բազմին՝ մասնագիտական գետնի վրայ շատ գերագնահատուած, միջակ իրաւաբաններ: Ինչ որ ձեւով մը տրամաբանական է, քանի որ նրանց իրաւագիտական  կարողութիւնների համար չէ որ զիրենք այդտեղ նշանակում է իշխանութիւնը: Այլ կարեւորը՝ նրանց  քաղաքական կողմնակալութիւնն է: Պարզ է…

Վերադարձ դէպի Գլխաւոր Մուտք